Negatívnyomás-terápia Elméleti ismeretek és gyakorlati alkalmazás

2018 februárjában Negatívnyomás-terápia Elméleti ismeretek és gyakorlati alkalmazás címmel hiánypótló szakkönyv jelent meg az NPWT terápiáról . A könyv szerzői valamennyien elkötelezett hívei és viszonylag régóta gyakorlati alkalmazói a technikának.  A könyvet kézbe vevő reménybeli olvasók pedig feltehetően maguk is sokszor találkoznak krónikus, nehezen gyógyuló sebekkel: ezért minden öbbletismeret munkájukat, betegeik sorsát teheti könnyebbé. A szakkönyv Egyesületünktől megrendelhető.

In 2019 the English edition of Negative Pressure Wound Therapy - Theoretical knowledge and practical applications was published. The authors of the book are all highly dedicated and experienced users of the therapy in wide range of indications. International experts of NPWT also contributed to the contect. Besides the detailed  theoretical  knowledge the authors put high emphasis on the everyday practice, challenges and recommendations in various fields of expertise in order to support the users of this innovative therapy.

The English edition can be ordered from our Association (www.npwt.hu)

BővebbenÖsszefoglaló a Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság XIX. Tudományos konferenciájáról, és az első hazai NPWT szakmai napról

A Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság 2016. november 16-án tartotta meg XIX. Tudományos Konferenciáját a MH Egészségügyi Központ Honvédkórház előadótermében. A Magyar Hadtudományi Társaság Kataszrófa- és Védelemegészégügyi Szakosztályával és a Negatívnyomás-Terápiával a Sebgyógyulásért Egyesülettel közösen szervezett konferencia különlegességét az adta, hogy az egész napos esemény egyetlen téma, a negatívnyomás terápia  (NPWT- Negative Pressure Wound Therapy) köré szerveződött. A nagy érdeklődésre való tekintettel a részvételt előzetes regisztrációhoz kellett kötni, a 150 fős előadóterem így is kicsinek bizonyult.

 

A tudományos esemény megemlékezéssel kezdődött. Prof Dr Vámos László orvos vezérőrnagy születésének 90. évfordulója alkalmából Szabó István vezérőrnagy, az MH EK Honvédkórház parancsnoka helyezett el koszorút az emléktáblánál. A koszorúzást követően Dr Liptay László nyá. orvos ezredes emlékezett meg a hazai katasztrófa orvostan és a Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság megalapítójáról. 


A MH Honvédkórház előadói mellett a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Testnevelési Egyetem és több neves kórház igazgató főorvosai, főorvosai, klinikus és kutató szakemberei adtak tájékoztatást a negatívnyomás–terápia egyre szélesebb körű alkalmazási lehetőségeiről, a korszerű sebkezelés tapasztalatairól, az állatmodelleken végzett kísérleti kutatások eredményeiről. Az általános sebészeti és traumatológiai témák, esetbemutatások mellett helyet kapott a szív- és mellkassebészet, plasztikai és égéssebészet, ortopédia és a kézsebészet is. Előadásokat hallottunk a negatívnyomás-terápia jelentőségéről a diabéteszes láb korszerű kezelésében és a terápia egyelőre még kiaknázatlan alkalmazási lehetőségeiről is. A három szekcióban elhangzott összesen 20 előadást nagy érdeklődéssel hallgatta végig a szakavatott hallgatóság, az előadók sok kérdést kaptak és egy-egy témában intenzív eszmecsere alakult ki.


Összefoglalójában Dr Németh András nyá. orvos dandártábornok, a Társaság elnöke sikeresnek értékelte a konferencia keretében megtartott Első hazai NPWT tudományos szakmai napot, köszönetét fejezte ki az előadóknak a színvonalas és rendkívül érdekes előadásokért, és megköszönte a hallgatóság aktív részvételét. Tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a Magyar Katona- és Katasztrófaorvostani Társaság soron következő tudományos ülésére 2017. április 19-én kerül sor, a XX. Tudományos konferencia pedig 2017. november 15-én lesz. Mindkét rendezvényre minden érdeklődőt szerettel meghívott. A konferencia fővédnöke Tömböl László vezérezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke volt.

link „Első NPWT Tudományos Szakmai Nap Videó” hírhez.