Negatívnyomás-terápia Elméleti ismeretek és gyakorlati alkalmazás

2018 februárjában Negatívnyomás-terápia Elméleti ismeretek és gyakorlati alkalmazás címmel hiánypótló szakkönyv jelent meg az NPWT terápiáról . A könyv szerzői valamennyien elkötelezett hívei és viszonylag régóta gyakorlati alkalmazói a technikának.  A könyvet kézbe vevő reménybeli olvasók pedig feltehetően maguk is sokszor találkoznak krónikus, nehezen gyógyuló sebekkel: ezért minden öbbletismeret munkájukat, betegeik sorsát teheti könnyebbé. A szakkönyv Egyesületünktől megrendelhető.

In 2019 the English edition of Negative Pressure Wound Therapy - Theoretical knowledge and practical applications was published. The authors of the book are all highly dedicated and experienced users of the therapy in wide range of indications. International experts of NPWT also contributed to the contect. Besides the detailed  theoretical  knowledge the authors put high emphasis on the everyday practice, challenges and recommendations in various fields of expertise in order to support the users of this innovative therapy.

The English edition can be ordered from our Association (www.npwt.hu)

BővebbenSikeresen zárult a IV. NPWT Tudományos Szakmai Nap

2020. november 19-én ismét széleskörű érdeklődés kísérte a IV. Hazai Tudományos Szakmai Napot a Semmelweis Egyetem I.sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika és a Negatívnyomás-terápiával a Sebgyógyulásért Egyesület közös szervezésében, melyet a körülmények miatt idén onlive konferencia formájában rendeztek a Convention Budapest segítségével.

 

Az NPWT Egyesület célkitűzéseihez igazodva a rendezvényen a sebkezelés legújabb lehetőségeit, valamint a szakmai eredményeket és tapasztalatokat 4 szekcióban 44 előadó mutatta be a közel 300 regisztrált érdeklődőnek.

A rendezvény sikeres megvalósításában kiemelt szerepe volt az üléselnökök, az előadók és szerzők - a technikai megvalósítás során nyújtott rugalmasságának - és rendkívül magas szakmai felkészültségének egyaránt.

A konferencián elhangzott előadások anyagai elérhetők a Szakmai anyagok menüpontra kattintva Egyesületünk honlapján.

 

Az alábbiakban Dr. Révész Erzsébet , valamint  Dr. Sugár István kongresszusi összefoglalóját olvashatják:

"Az idei kongresszus több tekintetben is rendhagyónak mondható. A koronavírus pandémia tavasz óta folyamatosan formálja át a továbbképzés megszokott menetét és kényszeríti mind a résztvevőket, mind az előadókat és a szervezőket az online térbe. Nem volt ez másként az NPWT IV. kongresszusán sem. Idén összesen 25 előadást hirdettek meg a sebészet, ortopédia és traumatológia, különleges indikációk és krónikus sebek témakörében, illetve 22 poszter került benyújtásra.  Ez igen szép számnak mondható figyelembe véve a jelenlegi helyzetet.

A kongresszus bevezető előadását Harsányi Professzor Úr tartotta, aki a NPWT szerepét méltatta napjainkban összehasonlítva nemzetközi és hazai lehetőségeket. Felhívta a figyelmet rá, hogy az elmúlt 20 évben a NPWT használata egyre inkább az életünk részévé válik, egyre korábban és bátrabban választjuk ezt a módszert a kezelések során.

A délelőtti szekció a sebészet témakörében kezdődött. Szóba került, hogy a COVID pozitív betegeknél mennyivel nyújtja meg az ellátási időt a fertőzés miatti védelmi intézkedések pontos betartása. Több előadásban is előkerült a hasfal gennyedés, nyitott has kezelés vagy a hasfalzárási nehézség során a NPWT pozitív szerepe. Említést érdemel mindenképpen a Fournier gangraena NPWT kezelésével elért eredmények, mivel igencsak nehéz terület akár a betegség kezelését, akár az ellátandó területet nézzük. A sebészet tárgykörében bemutatott poszterekből is kiderült, hogy mennyire széleskörűen alkalmazzák a kollegák a technikát. A különleges indikációk tárgykörében mind az előadásokon, mind a posztereknél képviseltette magát az urológia, érsebészet, szívsebészet, plasztikai és hasi sebészet egyaránt. A leginkább kiemelendő talán az endoluminális NPWT térhódítása, szép számmal gyűlnek a jó tapasztalatok itt is a varratelégtelenségek ellátásában a tápcsatorna több területén.

A délutáni szekció az ortopédia és traumatológiai témakörben folytatódott. Látható volt, hogy esetükben is a felhasználás egyre jobban eltolódik a korai felhelyezés, akár már az elsődlegesen választandó kezelés irányába. Az utolsó szekcióban főleg a krónikus sebek és a diabeteses láb kezelési metódusát tárgyalták ki, eseteken bemutatva. A témakörben érintették a hidroterápiát, mely részét képezi krónikus sebkezelésnek. Ölelkező terápiaként hatékony kiegészítője a negatívnyomású sebkezelésnek. Fontos kiemelni, hogy itt is többször szóba került, hogy korán, jól megválasztott betegen a kezelés mennyivel hatékonyabb, ha azt időben alkalmazzuk. Az online tér sajnos nem adott lehetőséget a hosszas viták és eszmecserék lefolytatására, de így is iparkodtak az üléselnökök mindenkinek egy-egy kérdést feltenni, aki be tudott kapcsolódni személyesen.

Véleményem szerint a jelen helyzet ellenére is egy igen színvonalas és hasznos kongresszust hallgathattunk végig. Összegzésként elmondható, hogy a nap legfontosabb üzenete talán az volt, hogy az egyre szélesebb körű felhasználás és tapasztalatok alapján a NPWT kezelés már preventív, sok esetben elsődlegesen választandó módszerként lépett elő, akár a nehéz, megoldhatatlan helyzeteket, akár az akut, politraumatizált betegeket nézve.  Köszönet illeti a szervezőket, előadókat, minden kollégát, akik időt és fáradtságot nem kímélve mindent megtettek azért, hogy eredményeiket és tapasztalataikat megosszák. "

Dr. Révész Erzsébet

 

A világot megnyomorító Covid- pandaemia sem akadályozhatta meg a nagyszámú érdeklődő „virtuális” részvételét a IV.NPWT napon,melyet  a Semmelweis Egyetem  I.sz.Sebészeti Intervenciós és Gasztroenterológiai Klinikája, és a Negatívnyomás-terápiával a Sebgyógyulásért Egyesület közösen szervezett - a Hartmann-Rico Hungaria Kft támogatásával.

A Nyugati Pályaudvar  szomszédságában lévő Radisson Blu Béke Hotelből - az online közvetítés központjából -  a résztvevők maroknyi csapata tudta csak „élőben” eljuttatni gondolatait, míg nagyrészt az előadók is az internet hullámain keresztül  mutatták be prezentációikat, posztereiket a csatlakozó hallgatóságnak.

A referens is csak a képernyőn élvezhette a ragyogóan organizált programot, mely bőséges anyagot, számtalan tanulságos, érdekes esetet kínált a manuális gyógyítás különböző ágazataiban, diszciplináiban működő orvosoknak. Ezen sorok írója 2016 óta - amikor első alkalommal a Honvéd Kórházban tartatott meg az I. NPWT- nap – hűséges krónikása az eseményeknek, örömmel konstatálta, hogy az egész napos program keretében négy szekcióban 24 előadás hangzott el, és csaknem ugyanennyi poszter került bemutatásra.

A Konferencia házigazdájának – Szijártó Attila professzornak - a köszöntője után Harsányi László professzor bevezetőjében - a korábbi évek hagyományainak megfelelően- tárta a hallgatóság elé a gyógyításban futótűzként elterjedt NPWT kezelés legfrissebb, naprakész adatait, melyektől egyre hangosabb a szakmai irodalom világszerte.

Az első –sebészeti- szekcióban olyan rettegett kórképek reménykeltő NPWT kezeléséről volt szó, mint az acut haemorrhagiás-necrotizáló pancreatitis, a hasi compartement syndroma, a Fournier-gangraena, a szövődményes, sipolyozó Crohn-betegség, a nyelőcső áthatoló sérülése, a sérvműtéteket követő hálógennyedés, valamint a nyitott has kezelést követő hasfalzárási stratégiák ismertetése korbácsolhatta fel a hallgatók érdeklődését. Különleges aktualitása volt annak az előadásnak, amelyik napjainkban, - a Covid 19 időszakában- vizsgálta az NPWT szakmai biztonságát.

„Különleges indikációk” címmel felruházott szekcióban szóhoz jutottak a szív-, az ér-, a plasztikai-sebészek, és az urológusok is, akik szövődményeiket eredményesen oldották meg az NPWT-Vivano technikával. A tápcsatorna rizikós műtéteit- időnként elkerülhetetlenül - követő varratelégtelenségek gyógyulással kecsegtető intraluminális kezelése -rectosigmoideális resectió, vagy gastrectomia után- a javallatok kiszélesítését bizonyítja.

A harmadik szekció ortopéd-traumatológiai jellegű előadásai major-amputációk súlyos sebgyógyulási zavarait követően-, fasciitis necrotizáns fennforgása-, továbbá szeptikus csontszövődmények esetén számoltak be eredményes NPWT kezeléséről.

A negyedik szekció prezentációi az NPWT lehetőségeit ismertették a krónikus sebek gyógyításában. Gerincvelő sérültek capitális méretű és mélységű decubitusai, extrém méretű alsó végtagi fekélyek, reménytelennek tűnő diabétesz-láb, valamint égési sérülést követő beavatkozás eredményeit sorjázták. Kuriózum volt az a két előadás, mely az NPWT és a hydroterápia kombinációját mutatta be.

Kora estébe hajlott már a nap amikor Móricz János a rendezvény kitűnően közreműködő moderátora- aki egyébként a Negatívnyomás-terápiával a Sebgyógyulásért Egyesület titkára átadta a szót elnökének Tóth Csaba főorvosnak.

Az elnök köszönetét fejezte ki a résztvevőknek a kitűnő előadásokért, valamint a színes, tanulságos poszterekért és mindnyájunk, valamint –jogosan a hallgatóság nevében is - a Hartmann-Rico Hungaria kft. munkatársainak, akik évek óta támogatják az NPWT Tudományos Nap szervezését, - ezen belül - a poszterek formai kivitelezését és legfőképpen a kezelés támogatásához, menedzseléséhez nyújtott segítségét a betegellátás minden napjaiban, folyamatosan, országszerte.

A negatívnyomás-terápia terjesztésére fogékony partnereket talált az Egyesület számtalan intézményben, valamint –értelemszerűen – a pozitív tapasztalatokat szerző kollégák egyre szélesedő körében. A 2016-ban alapított Egyesület tagjainak munkája eredményezi, hogy az elültetett mag kivirágzott hazánkban is. Egyre többen ragadják meg a továbbképzés lehetőségeit és - a közös tapasztalatok ismeretében- szükséges esetben használják a negatívnyomás- terápiát betegeik javára.

Dr. Sugár István