Negatívnyomás-terápia Elméleti ismeretek és gyakorlati alkalmazás

2018 februárjában Negatívnyomás-terápia Elméleti ismeretek és gyakorlati alkalmazás címmel hiánypótló szakkönyv jelent meg az NPWT terápiáról . A könyv szerzői valamennyien elkötelezett hívei és viszonylag régóta gyakorlati alkalmazói a technikának.  A könyvet kézbe vevő reménybeli olvasók pedig feltehetően maguk is sokszor találkoznak krónikus, nehezen gyógyuló sebekkel: ezért minden öbbletismeret munkájukat, betegeik sorsát teheti könnyebbé. A szakkönyv Egyesületünktől megrendelhető.

In 2019 the English edition of Negative Pressure Wound Therapy - Theoretical knowledge and practical applications was published. The authors of the book are all highly dedicated and experienced users of the therapy in wide range of indications. International experts of NPWT also contributed to the contect. Besides the detailed  theoretical  knowledge the authors put high emphasis on the everyday practice, challenges and recommendations in various fields of expertise in order to support the users of this innovative therapy.

The English edition can be ordered from our Association (www.npwt.hu)

BővebbenWebcast a sebváladék-menedzsmentről

A World Union of Wound Healing Societies (Sebkezelő Társaságok Nemzetközi Szövetsége) 2019 februárjában konszenzus dokumentumot adott ki Sebváladék: hatékony értékelés és menedzsment címmel. A Wounds International idei első webcastja  Prof. Marco Romanelli elnöklésével a konszenzus dokumentum legfontosabb pontjait járja körül.

 

A sebváladék kulcsfontosságú szerepet játszik a sebgyógyulás során, de a gyógyulás elhúzódását is okozhatja, ha mennyisége, elhelyezkedése vagy összetétele nem optimális. A sebváladék hatékony értékelése és menedzsmentje ezért alapvető a sebek megfelelő időn belül történő, komplikáció nélküli gyógyítása érdekében.

Időpont: 2019.május 30. 9:00/12:00/18:00

Témák:

  • A sebváladék szerepe a sebek gyógyulásában illetve a gyógyulás elhúzódásában
  • A sebváladék hatékony megítélése és kezelése a sebváladékhoz kapcsolódó komplikációk megelőzésében
  • Kötszerek és eszközök megfelelő használata a váladék menedzsment során

Regisztráció a Wounds International honlapján