VI. NPWT Konferencia 2024.06.04. - A regisztráció betelt!

A Negatívnyomás-terápiával a Sebgyógyulásért Egyesület immár 6. alkalommal rendezi meg Szakmai Napját, hagyományosnak tekinthető módon a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikájával közösen.

A rendezvényre további regisztrációt nem tudunk fogadni.

Bővebben
Adatkezelési tájékoztató

KEDVES LÁTOGATÓ!
Személyes adatainak védelme kiemeltenfontos a Negatívnyomás-terápiával a sebgyógyulásért Egyesület (székhelye: 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8., a továbbiakban: NPWT Egyesület) számára.
Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.
Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak az Ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.
Az NPWT Egyesületnél minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédelmi intézkedéseket.
Mivel tagjaink, látogatóink, partnereink bizalma számunkra kiemelkedően fontos, minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatai védelmének érdekében.
Köszönjük folyamatos érdeklődését és támogatását!
 
 
 
Adatkezelési Tájékoztató
Negatívnyomás-terápiával a sebgyógyulásért Egyesület (székhelye: 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8., a továbbiakban: NPWT Egyesület)
 
Utolsó módosítás: 2018. december 1.
 
Tartalomjegyzék:
1. Általános rendelkezések és elérhetőségek 
2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége
3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása
4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok
5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek (szerkesztő, admin)
6. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül
7.Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok
8. Adatbiztonsági intézkedések
9. Kapcsolatok
10. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei, regisztráció és egyéb önkéntes kapcsolatfelvétel esetén
11. Nyilvános kommunikációs lehetőségek, egyéb kérdések
 
 
 
1. Általános rendelkezések és elérhetőségek 
 
A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) a 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8.székhelyű Negatívnyomás-terápiával a sebgyógyulásért Egyesület(a továbbiakban„NPWT Egyesület”) adatkezelési tájékoztatója, mely azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről azNPWT Egyesület gyűjt és kezel. 
 
Az NPWT Egyesület címe: 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8.
Eljáró bíróság neve: a Budapest Környéki Törvényszék
Szervezet nyilvántartási száma: 13-02-0007022
Adószáma: 18750494-1-13
Amennyiben Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a https://www.npwt.huweboldalt vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a következő elérhetőségek valamelyikén:
Az NPWT Egyesületelérhetőségei: a https://www.npwt.hu/kapcsolat weboldal vagy a Titkárság telefonszám: +36-20-497-9329.
 
 
2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége
 
Az NPWT Egyesület fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://www.npwt.huweboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. 
Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.
 
 
3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása
 
Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.
Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során, specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt tájékoztatást kap.
 
 
4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok
 
Bizonyos internetes oldalakon (npwt.hu) vagy bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatbanÖnnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön NPWT Egyesülettel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat (önéletrajz) vagy nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja, valamint a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data ProtectionRegulation, „GDPR”) rendelkezései értelmében „személyes adat”.
A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbiakban kerül bemutatásra.
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.
 
 
Az NPWT Egyesület alapvetően az alábbi személyes adatokat kezeli:
A honlapon az egyes rendezvényekre, eseményekre regisztráltak adatai, a frissítések megküldése céljából – név, elérhetőségek, regisztráció típusa és dátuma.
A honlapon található üzenetküldő felület kapcsolatfelvétel céljából – név, e-mail cím, e-mailen történő kommunikáció rögzítése.
Az egyesület működéséhez szükséges intézményi, valamint egyéni tagok adatainak kezelése, valamint intézményi tagok esetében a képviselő adatai – név, elérhetőségek, céges logó, bankszámla és adószám, beosztás, cégkivonat, anyja neve, szakképzettség, munkahely, munkakör, beosztás
Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelések: szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatok kezelése (ajánlattevők által az ajánlattétel során megadott személyes adatok, kapcsolattartók szerződésekben rögzítendő személyes adatai). 
 
 
5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek (szerkesztő, admin)
 
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., a GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az NPWT Egyesület, mint adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az NPWT Egyesület, mint adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az NPWT Egyesület, mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az NPWT Egyesület, mint adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 
Az NPWT Egyesület az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe.
 
Adatkezelés célja /Fórum Oldal /Adatfeldolgozó /Személyes adatok fajtája /Tárolás ideje:
 
Intézményi tagok adatainak nyilvántartása, kezelése
Honlapról letöltött és digitálisan eljuttatott, vagy nyomtatott belépési nyilatkozat,
npwt.hu
Egyesület
Név, telephely, bankszámla, adószám, cégkivonat, aláírási címpéldány, honlap, céges logó, elérhetőségek;
a képviselő neve, beosztása, elérhetőségei, meghatalmazás
A törlés kéréséig
 
Egyéni tagok adatainak nyilvántartása, kezelése
Honlapról letöltött és digitálisan eljuttatott, vagy nyomtatott belépési nyilatkozat
npwt.hu
Egyesület
Név, anyja neve, születési hely, idő, szakképzettség, adó azonosító szám, elérhetőségek, munkakör, beosztás;
A törlés kéréséig
 
Szerződött partnerek adatainak nyilvántartása, kezelése
Szerződött Partnerek
-
Egyesület
Név, cím, e-mail cím, telefonszám
A szerződés megszűnésététől számított 5 évig
 
Rendezvényre, eseményekre regisztrálók nyilvántartása, adatainak kezelése
A rendezvényekre, eseményekre a honlapon a regisztrálók számára készített jelentkezési lap
npwt.hu
Egyesület
Név, születési név, születési idő, születési hely, anyja neve, cím, e-mail cím, telefonszám, működési nyilvántartási szám, szakképesítés, szakmacsoport, regisztráció típusa és dátuma
Az adott esemény/rendezvény által elérendő cél megvalósulásáig, de maximum 3 hónapig
 
6. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül
 
Aznpwt.hu weboldal bizonyos területein használunk sütiket (cookiekat). A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjében. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. Például a sütik segítségével biztosítani tudjuk, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak.
Mikor Ön felkeresi valamely weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá.
Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Például a Microsoft Internet Explorer esetében, Ön törölheti vagy kikapcsolhatja a sütiket az “Eszközök/Internet Beállítások” opció választásával és módosíthatja biztonsági beállításait. A https://npwt.hu weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.
 
A weboldalakon használt cookie-k:
 
o Analitika, követő
o Felhasználó azonosító session cookie
 
Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, valamint harmadik felekkel nem cserélünk sütiket.
 
A https://npwt.hu/ weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából és/vagy azon való regisztrációból származik, mint például promóciós e-mailek, elektronikus képeket tartalmazhatnak, melyek “web beacon” néven ismeretesek. A web beacon-ok a sütikkel összhangban működnek, és például a következőkre használhatók fel:
 
o számlálják a weboldal látogatóit;
o figyelik, ha Ön bármilyen tevékenységet végzett egy e-maillel kapcsolatban vagy rákattintott egy linkre, például ahol egy vetélkedő belépési feltételei találhatóak;
o következtetni engednek arra, hogy mennyire volt sikeres egy bizonyos értékesítési kampány vagy egy vetélkedő;
o megalapozzák, hogy mennyire keltik fel az érdeklődést bizonyos szempontok alapján a weboldal egyes részei;
o meghatározzák, hogy a hirdetések illetve vetélkedők mennyire vezetnek eredményre az értékesítés terén; vagy
o segítenek megállapítani, mennyire népszerű egy termék vagy szolgáltatás, és az érdeklődés hogyan oszlik meg az egyes NPWT Egyesület szolgáltatások között.
 
 
 
7. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok
 
16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek.
Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.
Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. meghatalmazott családtag, törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az NPWT Egyesület Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az NPWT Egyesületet ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az NPWT Egyesület mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy - például családtag - nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.
Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.
 
 
8. Adatbiztonsági intézkedések
 
Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:
 
o a felhasználó által megadott jelszavak titkosításával;
o titkosított TLS/SSL csatornán való kommunikációval; és
o az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).
 
Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.
A telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésről történő feljegyzéshez kizárólag a kijelölt és dedikált, külön titoktartási nyilatkozatot aláírt munkavállalói férhetnek hozzá.
 
 
9. Kapcsolatok
 
A https://npwt.hu/ weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget a https://npwt.hu/ weboldalra. Ha Ön elhagyja a https://npwt.hu/ weboldalt, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon. 
 
 
10. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei, regisztráció és egyéb önkéntes kapcsolatfelvétel esetén
 
Általánosan az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
 
Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása, amelynek megadása a honlap megnyitásával, illetve egyes regisztrációhoz kötött részeibe történő belépéssel történik.
 
a.) Tájékoztatáshoz való jog
Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely: 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8.) illetve az egyesulet@npwt.hue-mail címen kérhető.
 
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.
 
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes rendelkezéseket az Info törvény tartalmazza.
 
b.) Helyesbítéshez, törléshez való jog 
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot egyebekben törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett a fentiekben rögzítettek szerint kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 
A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat az adatkezelő törli. A törlésre a törlési igény megérkezését követő 8 napon belül kerül sor. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 
c.) Tiltakozáshoz való jog
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.
 
Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben bírósághoz fordulhat. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 
Továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.
 
Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.
 
 
11. Nyilvános kommunikációs lehetőségek, egyéb kérdések
 
 A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői jogának személyhez fűződő jogai az adott felhasználót illetik, ugyanakkor a felhasználó semmilyen vagyoni jogot, vagy igényt adatkezelővel szemben nem érvényesíthet, továbbá az adatkezelő jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani és/vagy szükség esetén moderálni és/vagy módosítani. 
 
A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy véleményüket, hozzászólásaikat az adatkezelőhöz eljuttassa, azonban az adatkezelő nem jelentet meg olyan hozzászólást, illetve törli azt, amely jogszabályokba ütközik, személyiségi jogokat sért, vagy nem felel meg az adatkezelő üzletpolitikájának, elveinek. A hozzászólások egyebekben harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag az adatkezelő írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak.
 
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.
 
Fontos webcímek
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: http://www.naih.hu/
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság: http://nmhh.hu/
Hatályos jogszabályok: www.magyarorszag.hu