Tagsági információk

 

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a Negatívnyomás-terápiával a Sebgyógyulásért Egyesület 2021. évi közgyűlése az alábbiak szerint került megrendezésre:

Időpont:                       2021. május 12. 13:00

 

Napirendi pontok:

1. Levezető elnök és jegyzőkönyv-vezető megválasztása   

2. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

3. Alapszabály módosítási javaslat ismertetése és elfogadása

4. 2020. évi pénzügyi beszámoló és elfogadása

5. 2020. évi egyesületi programok ismertetése és elfogadása

6. 2021. évi egyesületi program tervezet ismertetése és elfogadása

7. 2021. évi pénzügyi tervezet elfogadása

8. Egyebek

 

A koronavírus-helyzetre való tekintettel a közgyűlést online formában tartottuk meg.

 

 

Tisztelettel:

Dr. Tóth Csaba PhD. sk.

elnök

 

 

Ezúton hívjuk fel a tagság figyelmét az éves tagdíj – különösen az elmaradtak – befizetésére.

Éves tagdíj: 500 Ft / hónap
Szenior:       250 Ft / hónap

Átutalással vagy készpénzben a közgyűlés helyszinén.

Bankszámla neve, száma:
Negatívnyomás-terápiával a sebgyógyulásért Egyesület
Budapest Bank
10103434-81624400-01004004

Közlemény rovatba a tag nevét és a befizetésre vonatkozó évet feltüntetni sziveskedjenek.

Tagdíjfizetéssel kapcsolatos információ:  egyesulet@npwt.hu