FiSeSZ-től MST-ig - Beszámoló az NPWT Egyesület 2023. évi szakmai pályázatáról

 

 

A Negatívnyomás-Terápiával a Sebgyulásért Egyesület 2022-ben hirdetett először szakmai pályázatot a korszerű sebellátás eredményeinek bemutatása, s ennek révén egyúttal az innovatív sebkezelési technikák további térnyerésének előmozdítása érdekében. A felhívás – némiképp váratlan, kiírásakor nem is remélt – sikere, azaz a tavalyi nagyszámú, kitűnő színvonalú pályázat nyomán 2023-ban az Egyesület újabb pályázati felhívást tett közzé, ezúttal ’Minimálisan invazív sebészet – maximálisan aktív sebkezelés: intelligens kötszerek és NPWT a korszerű sebészetben’ címmel. A pályázat a Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciójának (MST FiSeSZ) tavaszi kongresszusa idején jelent meg, eredménye pedig a MST októberi Kongresszusán vált nyilvánossá. A pályadíj összege 1 millió forint volt. A beérkezett pályamunkákat háromtagú szakmai bizottság értékelte, egységes, súlyozott szempontok alapján: így pl. a kohorsz-vizsgálatok eredményeinek bemutatása előnyt jelentett az egyszerű esetközlésekkel szemben, miként a prospektív vizsgálat a retrospektív elemzésekkel, azonos tartalmi színvonalú pályamunka esetén egy fiatalabb pályázó a vezető beosztású szakember pályázatával szemben. A pontozásos alapú értékelés során a bírálók többlet-pontokkal ismerték el az új, s ezért folyamatosan fejlesztés alatt álló sebkezelési eljárások alkalmazásával kapcsolatos esetleges innovatív elemeket csakúgy, mint a bemutatott szakmai eredményeken alapuló ergonómiai, valamint költség-haszon elemzéseket. Innovatív értéknek minősült nem csupán egy újdonságszámba menő technikai ötlet, hanem az NPWT vagy intelligens-kötszerhasználat – legalábbis hazánkban – újnak számító szakterületen; ezek ugyanis elősegíthetik a korszerű sebkezelési szemlélet terjedését. Az egészséggazdasági elemzések fontosságát a bírálati szempontrendszer pedig azért tartotta kiemelt jelentőségűnek, mert az új, korábbinál hatékonyabb sebkezelési módszerek valós költségeinek ismerete alapozhatja meg az új technikák finanszírozási hátterét.     

A fenti szempontok alapján történt bírálat végül az első helyen holtversenyt eredményezett: a nyertesek és témáik az alábbiak lettek:

Dr. Takács Katalin, geriáter szakorvos (Dombóvári Szent Lukács Kórház, Krónikus Belgyógyászati Osztály) "Innovatív sebkezelési technikák” című pályázatával; valamint Dr. Suszták Nóra sebész szakorvosjelölt (Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház,  Általános Sebészeti Profil) „Negatívnyomás-terápia-NPWT alkalmazása hasfali rekonstrukció után kialakult sebsuppuratio és háló-infekciók során” című pályázatával. A bírálóbizottság indoklása szerint Takács Katalin kolléganő pályázata először hívta fel a figyelmet a krónikus fekvőbeteg-ellátásra szoruló, esendő időskorúak hatékony sebellátásának fontosságára, az innovatív sebkezelési szemléletnek a hagyományossal szembeni elsődlegességére. Suszták Nóra egyéb szempontokból is tartalmas pályázatának különös fontosságát a bírálók pedig abban látták, hogy a feszülésmentes – tehát többnyire implantátum beültetéssel ajánlott – sérvsebészeti technika elterjedése mellett kiemelt szempont a teljesen ki nem küszöbölhető szeptikus szövődménnyel gyógyulók minél sikeresebb kezelése.

A HARTMANN-RICO Hungária Kft. által felajánlott 500.000 Ft különdíját Dr. Józsa Gergő
gyermeksebész szakorvos (PTE-KK Gyermekklinika, Manuális tanszék, Sebészet) nyerte
A sebkezelés nehézségei a gyermektraumatológiában” c. pályázatával.

A pályázati kiírás ebben az évben is meghozta a várt eredményt, nagyon igényes munkák kerültek beadásra, mely bizonyítja, hogy a negatívnyomás-terápiával újabb és újabb területen nyerünk tapasztalatot.

2024-ben a kétévente megrendezésre kerülő  NPWT konferencián várhatunk további kutatási eredményeket, tapasztalatokat, jó gyakorlatokat.

Budapest, 2023. 10.31.

 

Dr. Harsányi László
Szakmai Bíráló Bizottság elnöke