Hiánypótló szakkönyv az NPWT terápiáról

Negatívnyomás-terápia Elméleti ismeretek és gyakorlati alkalmazás címmel hiánypótló szakkönyv jelent meg az NPWT terápiáról. A könyv szerzői valamennyien elkötelezett hívei és viszonylag régóta gyakorlati alkalmazói a technikának.  A könyvet kézbe vevő reménybeli olvasók pedig feltehetően maguk is sokszor találkoznak krónikus, nehezen gyógyuló sebekkel: ezért minden apró többletismeret munkájukat, betegeik sorsát teheti könnyebbé. 

 

Február 26-án a MÚOSZ  Székházban tartott rendezvény keretein belül került sor a Negatívnyomás-terápia c. szakkönyv bemutatójára. Az alábbiakban közöljük Harsányi Professzor Úr bevezetőjét.
 

Bevezető az „Elméleti ismeretek és gyakorlati alkalmazás: NEGATÍVNYOMÁS-TERÁPIA” c. könyv sajtóbemutatójára


„Vulnera sanentur”: a sebek varázslatos gyógyulása – gyógyíthatósága – évezredes álma sérültnek, gyógyítónak, hivatásunk atyjától, Hippokratésztől korunk elsőszámú mesehőséig, Harry Potterig. Sebe mindenkinek volt, van, vagy lesz: minél gyorsabb és minél tökéletesebb gyógyulásukban mindannyian reménykedtünk, reménykedünk vagy reménykedni fogunk. A sebfedő és/vagy sebkezelő anyagok és eljárások ezért önálló részei a sebészet történetének is. Érdekes paradoxon viszont, hogy amíg a sebészi technikák viszonylag gyorsan – és egyre gyorsuló ütemben – változtak az elmúlt egy-kétszáz évben, addig a sebkezelési elvek és gyakorlat ezt sokkal lassabban követte.

Az elmúlt bő két évtizedben „forradalom” zajlott a sebkezelésben: innovatív technikák jelentek meg és terjedtek el a sebellátásban. Ezek közül jelenleg az ún. intelligens kötszerek feltűnése és a negatív nyomású sebkezelés (negative pressure wound therapy – NPWT) módszere tűnik a legjelentősebbnek. Noha a vákuum-hatást az orvostudomány évezredek óta alkalmazza, és kezdetleges technikái elsősorban a hadisebészeti sebellátásban már évszázados hagyományokkal rendelkeznek, bizonyítékalapú, kórélettani ismeretekkel alátámasztott formában rövid, ám annál sikeresebb múltra tekinthet vissza. Hatékonysága alapján eredetétől függetlenül szinte valamennyi sebtípus kezelésére ajánlható. Alkalmazása a sebalap oxigénellátásának javítása, baktérium-terhelésének csökkentése, a váladékpangás megszüntetése, a kóros szöveti nyomást fenntartó ödéma mérséklése és feltehetően még számtalan, eddig felderítetlen mechanizmus révén segíti elő, gyorsítja fel a sebgyógyulást. A napi gyakorlatban való eredményes alkalmazásával párhuzamosan folynak jelenleg is a kísérletes vizsgálatok a hatásmechanizmus alaposabb tisztázása, a klinikai alkalmazhatóság további kiterjesztése érdekében. Az új sebellátási technológiával foglalkozó tudományos orvosi közlemények száma exponenciálisan emelkedő.

Magyarország nincs szakmai elmaradásban a technika ismeretét, alkalmazási elveit illetően: a módszer hozzáférhető, máris kellő számú szakember szerzett gyakorlatot a használatát illetően. A megszerzett szakismeretek átadása céljából alapította meg 14, tapasztalatai alapján már elhivatott szakember 2016-ban a „Negatív-nyomás Terápiával a Sebgyógyulásért Egyesület”-et. A Magyar Sebész Társaság 2016. évi kongresszusán egyik főtémaként emelte ki a negatív-nyomás sebkezelés kérdéskörét. Az Egyesület ezután a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikájával közösen immár 2 önálló tudományos konferenciát is szervezett (2016 és 2017 novemberében) a témában. Legújabb fejleményként illusztris szerzőgárda közös munkájaként jelent meg – világviszonylatban is elsők között – egy magyar nyelvű monográfia a negatív-nyomású sebkezelésről. A könyv szerzői valamennyien elkötelezett hívei, s viszonylag régóta gyakorlati alkalmazói a technikának, az általuk leírtak tehát nem irodalmi kompilációk, hanem betegeikkel „közösen megszenvedett” eredményeiket vetették papírra. A nyomdából frissen kikerült könyv elméleti és gyakorlati összefoglalónak tekinthető, elsősorban a posztgraduális képzés céljait szolgálja.

Az eljárás ár-/értékarányáról jelenleg zajlanak az elemzések: az első eredmények szerint hosszútávon vitán felül költséghatékony innovációról van szó.


A továbbiakban hétről hétre megszólaltatjuk  a könyv szerzőit, mellyel célunk, hogy a terápia különböző szakterületeken történő felhasználásáról első kézből értesüljenek az érdeklődők.


Negatívnyomás-terápia Elméleti ismeretek és gyakorlati alkalmazás

Főszerkesztő: dr. Szentkereszty Zsolt
Társszerkesztők: dr. Pellek Sándor és dr. Tóth Csaba

Kiadó: Negativnyomás-terapiával a Sebgyógyulásért Egyesület

A könyv megrendelhető az egyesulet@npwt.hu emailcímen.

Ára: 4900.- Ft

Az emailben kérjük tüntesse fel a számlázási (és amennyiben eltérő a szállítási) címet, a könyv árát az alábbi bank számlatszámra kérjük utalni:
Negatívnyomás-terápiával Sebgyógyulásért Egyesület   10103434-81624400-01004004
A könyvet az összeg beérkezésétől számított 3 napon belül postázzuk a megadott címre.

A Negatívnyomás-terápia - Elméleti ismeretek és gyakorlati alkalmazás szakkönyv az MST Kongresszus ideje alatt 20% kedvezménnyel, 4000 Ft áron vásárolható meg a helyszínen készpénzben vagy a fent megadott számlaszámra történő átutalás után, postázva.

A könyv kiadását támogatta a HARTMANN-RICO Hungária Kft.

A könyv bemutatása alkalmából rendezett  2018.02.26-i sajtótájékoztatón készült fotókat megtekintheti a galériában.